โรงงานรองเท้าผ้าใบ รองเท้าผ้าใบกังฟู P.C.Sport

 

8100 B.L. (Boots)

8200 B.L. (Boots) 8300 B.L. (Boots)
  Item No. Blbl0001 (Boots)
  Item Code. 8100 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,White
  Size : 9 - 11 (Boots)
  Item No. Blbl0002 (Boots)
  Item Code. 8200 B.L.
  Color : Brown
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0003 (Boots)
  Item Code. 8300 B.L.
  Color : Brown
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8400 B.L.(Boots) 8500 B.L. (Boots) 8700 B.L. (Boots)
  Item No. Blbl0004 (Boots)
  Item Code. 8400 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,White
  Size : 10 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0005 (Boots)
  Item Code. 8500 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,White
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0006 (Boots)
  Item Code. 8700 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,White
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8900 B.L. (Boots) 9100 B.L.(Boots) 9200 B.L. (Boots)
  Item No. Blbl0007 (Boots)
  Item Code. 8900 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,White
  Size : 10 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0008 (Boots)
  Item Code. 9100 B.L.
  Color : Red,Navy Blue,Green,Purple
  Size : 5.5 - 7 (Boots Kids)
  Item No. Blbl0009 (Boots)
  Item Code. 9200 B.L.
  Color : Red,Navy Blue,Green,Purple
  Size : 7.5 - 8.5 (Boots Kids)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9300 B.L. (Boots) 9400 B.L. (Boots) 9500 B.L. (Boots))
  Item No. Blbl0010 (Boots)
  Item Code. 9300 B.L.
  Color : Black
  Size : 10 - 12 (Boots)
  Item No. Blbl0011 (Boots)
  Item Code. 9400 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,Purple
  Size : 10 - 12 (Boots)
  Item No. Blbl0012 (Boots)
  Item Code. 9500 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,Purple
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9600 B.L. (Boots) 9700 B.L. (Boots) 9800 B.L. (Boots)
  Item No. Blbl0013 (Boots)
  Item Code. 9600 B.L.
  Color : Black
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0014 (Boots)
  Item Code. 9700 B.L.
  Color : Brown,Navy Blue,Green,Purple
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0015 (Boots)
  Item Code. 9800 B.L.
  Color : Black
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9900 B.L. (Boots) 9950 B.L. (Boots) 914 B.L. (Boots)
  Item No. Blbl0016 (Boots)
  Item Code. 9900 B.L.
  Color : Brown
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0017 (Boots)
  Item Code. 9950 B.L.
  Color : Brown
  Size : 9.5 - 11.5 (Boots)
  Item No. Blbl0018 (Boots)
  Item Code. 914 B.L.
  Color : Black
  Size : 9 - 11 (Boots)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
915 B.L. (Boots) 916 B.L. (Cut Shoes)  
  Item No. Blbl0019 (Boots)
  Item Code. 915 B.L.
  Color : Mixed Colour
  Size : 9 - 11 (Boots)
  Item No. Blbl0020
  Item Code. 916 B.L.
  Color : Black
  Size : 37 - 42 (Cut Shoes)
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลสินค้าและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม
ติดต่อคุณสุชาติ จิตตารัตนถาวร โทร 089 1304778